Leckworth Allotment
Ymweliad â Thŷ Newydd gyda Ms Hannah Griffith, Dirprwy Bennaeth Uned Gyflawni Leol dros dro, Mr Winston Roddick, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Ms Joanna Marston, Rheolwr Adeilad Cymeradwy Tŷ Newydd a Ditectif Gwnstabl Ian Ellis, Heddlu Gog

Ymweliad yn dangos sut mae Prawf Cymru yn lleihau aildroseddu a diogelu’r cyhoedd   

Mwy o wybodaeth
Tegeirian y Waun

Cynnal gweirgloddiau Sir Fynwy

Mwy o wybodaeth
Mark and John, cyn droseddwyr sy’n gwirfoddoli ar y prosiect Cyflogadwyedd Gwyrdd yn awr, ac sy

Prosiect Cyflogadwyedd Gwyrdd

Mwy o wybodaeth
Prosiect Newydd i Reoli Troseddwyr sydd ag Anhwylder Personoliaeth

Prosiect Newydd i Reoli Troseddwyr sydd ag Anhwylder Personoliaeth

Mwy o wybodaeth
Pensiynwyr Pontlliw yn cael Rhoddion ar gyfer yr Ardd gan Droseddwyr

Pensiynwyr Pontlliw yn cael Rhoddion ar gyfer yr Ardd gan Droseddwyr

Mwy o wybodaeth
Tîm Gwneud Iawn â’r Gymuned yn clirio nentydd Cwmbrân

Tîm Gwneud Iawn â’r Gymuned yn clirio nentydd Cwmbrân.

Mwy o wybodaeth
Bu i staff Prawf yng Ngogledd Cymru gyfnewid croeso am velkomen pan ymwelodd cydweithwyr o system cyfiawnder Norwy yn ddiweddar.

Bu i staff Prawf yng Ngogledd Cymru gyfnewid croeso am velkomen pan ymwelodd cydweithwyr o system cyfiawnder Norwy yn ddiweddar.

Mwy o wybodaeth
Seremoni Wobrwyo

Cafodd dros 100 o staff Prawf Cymru eu hanrhydeddu mewn seremoni wobrwyo i ddathlu gwasanaeth maith a llwyddiant proffesiynol

Mwy o wybodaeth
Llun SAR Merched a Chanolfan Adrodd Merched

Llun SAR Merched a Chanolfan Adrodd Merched

Mwy o wybodaeth
AC yn Canmol Prosiect Gwneud Iawn â’r Gymuned yng Nghonwy

AC yn Canmol Prosiect Gwneud Iawn â’r Gymuned yng Nghonwy 

Mwy o wybodaeth
Prosiect

Mae prosiect ar y cyd rhwng Prawf Cymru a Chymdeithas Eryri, ar gyfer troseddwyr a ddedfrydwyd i waith di-dâl, wedi ennill gwobr genedlaethol nodedig am ei waith ar Fenter Gwenyn Mêl Tŷ Hyll.

Mwy o wybodaeth
Mharc yr Ŵyl, Glyn Ebwy.

Rydym wedi cwblhau 34,900 awr o waith di-dâl i adeiladu, Glyn Ebwy.

Mwy o wybodaeth
Cafodd buddiolwyr Ad-dalu Cymuned Sir Gaerfyrddin fwynhau “te parti” dathlu gan Brawf Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar 16 Ebrill 2013.

Cafodd buddiolwyr Ad-dalu Cymuned Sir Gaerfyrddin fwynhau 'te parti' dathlu gan Brawf Cymru yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar 16 Ebrill 2013.

Mwy o wybodaeth
MAPPA

Diogelu'r Cyhoedd trwy Weithio mewn Partneriaeth. Datblygiadau technolegol ac arferion phartneriaeth yn cael eu rhannu mewn cynhadledd yng ngogledd Cymru.

Mwy o wybodaeth
Teithiodd Sarah Payne, Prif Weithredwr Prawf Cymru, i ardaloedd Gwent a Gogledd Cymru i gyfarfod â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd y mannau hynny.

Teithiodd Sarah Payne, Prif Weithredwr Prawf Cymru, i ardaloedd Gwent a Gogledd Cymru i gyfarfod â Chomisiynwyr yr Heddlu a Throsedd y mannau hynny.

Ad-dalu Cymuned

Ymddiriedwyd gan y cyhoedd i leihau aildroseddu, cynnal hawliau dioddefwyr, a chydweithio gyda chymunedau a sefydliadau lleol i amddiffyn y cyhoedd rhag niwed.

Mwy o wybodaeth
Gwobrau

Gwobrau Newid Bywydau, un o'r llawer o anrhydeddau y mae Prawf Cymru wedi eu hennill oherwydd ei rhagoriaeth mewn gwasanaethau prawf.

Mwy o wybodaeth
waith di-dal gwerth tua £4m i gymunedau ledled Cymru yn 2011-2012

Cyflawnwyd mwy na 638,500 awr o waith di-dal gwerth tua £4m i gymunedau ledled Cymru yn 2011-2012 i wneud iawn am ymddygiad troseddwyr.

Mwy o wybodaeth
Leckwith

Mae Ad-dalu Cymuned yn Prawf Cymru wedi bod yn helpu i drawsnewid y rhandiroedd hyn o fod yn safleoedd diffaith i brosiect rhandir o ansawdd, diolch i weithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth.

Mwy o wybodaeth
© 2014, Wales Probation